Dr. Jan Vanderkerken & Dr. Bert Goossens

Urodynamisch onderzoek

Waarom ?

Met een urodynamisch onderzoek kan het volume van de blaas, de kracht van de blaasspier, de werking van de zenuwen gemeten worden. Het wordt ook gebruikt om te bepalen of er tegen een weerstand of vernauwing geplast wordt. Verder kan urineverlies en de oorzaak ervan onderzocht worden.

Hoe ?

Nuchter zijn is niet nodig. Men zal u wel vragen net voor het onderzoeken leeg te plassen.

Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten en is niet pijnlijk. Hierbij wordt vooraf met een kleine sonde de blaas volledig geledigd langs de plasbuis; deze urine wordt bezorgd aan het labo voor onderzoek als dit nodig is. Vervolgens wordt een kleine sonde langs de plasbuis in de blaas en plasbuis geplaatst. Deze sonde wordt aan de computer aangesloten. Er wordt ook een zeer fijne sonde in de dikke darm ingebracht, het inbrengen ervan doet geen pijn. De buisjes worden voorzichtig vastgeplakt aan de huid van uw bovenbeen.

De vulling van de blaas wordt gestart en kan de eigenlijke meting start. Er wordt nu langzaam steriel water in de blaas gelaten. Tijdens het onderzoek is het belangrijk te zeggen wat u voelt en gewaarwordt. Als de blaas helemaal vol is, kan er gevraagd worden de volle blaas leeg te plassen. Hierbij blijven de buisjes ter plekke. Dit dient om de blaasdruk te meten tijdens het plassen. Na het plassen worden de sondes verwijderd en is het onderzoek gedaan. U hoeft zich niet te schamen voor urineverlies tijdens het onderzoek

Problemen ?

Problemen door het onderzoek komen zeer zelden voor. Na het onderzoek kan er bij het plassen een prikkend, branderig gevoel ontstaan bij het plassen. Als dit na enkele malen wateren niet verdwijnt moet uw urine onderzocht worden. In geval van infectie moet een antibioticum worden voorgeschreven.