Dr. Jan Vanderkerken & Dr. Bert Goossens

Patiëntenbrochure ESWL

Beste patiënt,

Er gebeurt een steenverbrijzeling of ESWL (Extracorporele Shock Wave Lithotripsie) in overleg met uw arts. De onderstaande tekst dient om u hierover te informeren.

Het kan nodig zijn bepaalde bloedverdunners tijdelijk te stoppen. Praat hierover met uw arts.

Wat ?

Nierstenen zijn een vaak voorkomend probleem. Zolang ze in de nier zitten doen ze meestal geen pijn. Ze kunnen echter loskomen en door de smalle urineleider naar de blaas afzakken. De steen zit dan vast in de smalle urineleider en de urine kan er niet meer door. Daardoor ontstaat koliekpijn.

Er zijn veel soorten nierstenen : calcium-stenen, infectiestenen en urinezuurstenen zijn de meest voorkomende. Vooral erfelijke aanleg en in mindere mate de voeding zijn de oorzaken.

Naargelang de hardheid en hardnekkigheid van stenen kan het nodig zijn meerdere malen te verbrijzelen.

Hoe ?

Bij ESWL of niersteenverbrijzeling worden geluidsgolven op de steen gericht. Het richten gebeurt met echografie, röntgenbeeld of allebei. Een sessie duurt ongeveer een half uur. Meerdere behandelingen kunnen nodig zijn. De meeste patiënten ondervinden van de behandeling zelf geen echte pijn.

Problemen ?

Koliekpijn na verbrijzeling is eveneens mogelijk, ook als u overmatig drinkt. U kunt eventueel in overleg met uw huisarts of uroloog medicatie innemen. Als dit niet helpt neemt u best terug contact op.

Uw urine kan de komende dagen rood gekleurd zijn door wrijving van gruis in de urinewegen. U kan best voldoende drinken.

Complicaties zoals inwendige bloedingen na verbrijzeling zijn uiterst zeldzaam.

U kan ook steenmateriaal uitplassen. Dan kan er een zanderig of branderig gevoel zijn.

Vaak worden tussen twee behandelingen controle foto’s gepland om de evolutie te zien.

Soms ontstaat koorts na steenverbrijzeling. Infecties in de urinewegen kunnen gevaarlijk zijn. Raadpleeg zo snel mogelijk een arts wanneer u koorts >38,5 °C krijgt.

Als de behandeling toch onvoldoende resultaat brengt, is kan een ingreep onder verdoving langs de plasbuis (penis/vagina) of door de rug tot in de nier nodig zijn.

Wij zijn steeds via de raadpleging bereikbaar. Buiten de spreekuren kunt u via de dienst spoedgevallen bij ons terecht.

 

Dr. Jan Vanderkerken & Dr. Bert Goossens

 

jan.vanderkerken@urologie.be  bert.goossens@urologie.be

RZ Sint-Trudo Diestersteenweg 100 3800 Sint – Truiden

Tel 011 69 95 12   Fax 011 69 95 13