Dr. Jan Vanderkerken & Dr. Bert Goossens

Mitomycine

Spoelen om nieuwe poliepen te voorkomen

Bij patiënten met een blaastumor is een belangrijke vraag in welk stadium de blaastumor is.

Zo kan je een relatief weinig agressieve tumor hebben. In dat geval wordt de tumor ook wel eens poliep genoemd. Dit klinkt minder angstwekkend.

Omdat blaastumoren de neiging hebben terug te komen na korte of lange tijd worden blaasspoelingen gebruikt. Bij erg agressieve tumoren (T1 en Ta tumoren met matige tot slechte differentiatiegraad) wordt vaak BCG gebruikt (Oncotice). Bij minder agressieve tumoren wordt eerder voor mitomycine gekozen.

Bij een blaasspoeling met mitomycine zal de uroloog met een sonde eerst de blaas leeg laten lopen. Anders is het product verdund. Daarna wordt een zakje met oplossing van mitomycine aangesloten op de sonde. Daarna duwt men het zakje leeg of laat men het zakje leeg lopen in de blaas. Mitomycine is paars gekleurd.

Mitomycine een uur ophouden in de blaas

Je houdt de mitomycine een uur op. Zo kan het inwerken op de blaas. Na een ga je plassen.
Sommige patiënten hebben last van het product. De mitomycine kan soms erg prikkelend werken. Het is dan ook niet altijd mogelijk het product een uur op te houden. Sommige patiënten plassen het product sneller uit. In dat geval wordt er dezelfde dag geen tweede spoeling gegeven.

Regelmatig herhalen

Vaak wordt een schema gehanteerd: bijvoorbeeld elke week één keer en dit gedurende zes weken. Er kan eens een week overgeslagen worden naargelang de last die men heeft of naargelang de beschikbaarheid van de patiënt.

Sommige patiënten reageren allergisch. Dan wordt gestopt of overgeschakeld op BCG naargelang de kenmerken van de blaastumor.

Het sonderen is niet aangenaam maar de meeste patiënte ervaren het sonderen na een tweetal keren al minder hinderlijk.

Bij het uitplassen is het belangrijk om de huid van de handen, de penis of de vagina af te drogen Het product is enkel bedoeld voor de blaas en niet voor de huid.

Als de mitomycine is uitgeplast kan je beter een liter water drinken. Zo spoelt de blaas goed en wordt echt alle mitomycine uitgeplast. Dit vermindert de kans op irritatie.