Dr. Jan Vanderkerken & Dr. Bert Goossens

BCG

Instillaties met BCG bevatten een oplossing van levend verzwakte mycobacteriën. Het exacte werkingsmechanisme is niet gekend, maar men weet dat het immuunsysteem in de blaas wordt gestimuleerd. Meestal worden hierdoor kwaadaardige cellen geëlimineerd.

Enkele uren voor de spoeling kunt u best het drinken beperken. Deze spoeling, ingebracht via sondage, wordt best 1 uur opgehouden, waarna ze uitgeplast moet worden. Na uitplassen van BCG wordt best veel gedronken.

Bij blaasontsteking, moeilijke sondage of recent bloed in uw urine is het meestal beter de spoeling uit te stellen.

90% van de patiënten ontwikkelen irritatie in meerdere of mindere mate. Vaker plassen, branderig gevoel, moeilijk plassen komen het vaakst voor. Na een paar dagen zijn deze klachten in de regel verdwenen. De klachten kunnen hardnekkiger zijn bij veelvuldige spoelingen, verdwijnen ook in dat geval vanzelf. In zeldzame gevallen ervaren mensen zogenaamde algemene klachten met vermoeidheid, spierpijnen en griepachtig gevoel.

Raadpleeg uw uroloog bij aanhoudende of veralgemeende klachten, zeker bij koorts >38,5°.