Dr. Jan Vanderkerken & Dr. Bert Goossens

Dagziekenhuis

In het dagziekenhuis worden behandelingen verricht waarvoor u niet dient te overnachten in het ziekenhuis.

Vaak uitgevoerde behandelingen zijn:

Niersteenverbrijzelaar

Blaasspoelingen (Mitomycine, BCG) voor blaaspoliepen